Denna webbplats använder cookies för att fungera bättre. Genom att surfa vidare godkänner du dessa cookies. Mer detaljerad information om vilka cookies som används.

Stäng

Rapportnummer

2014:36

Projekttyper

Arkeologisk utredning etapp 1

Fastighets­beteckning

Sväm 1:1

Socken/stad

Ödeshögs socken

Kommun

Ödeshög

Län

Östergötland

Projektansvarig

Erika Räf


Nya tomter i Sväm

Erika Räf och Eva Klotz

Östergötlands museum utförde i juli 2014 en arkeologisk utredning etapp 1 inom fastigheten Sväm 1:1, Ödeshögs socken och kommun. De arkeologiska insatserna föranleddes av kommunens detaljplanearbete för fastigheten.

Sammanfattningsvis visar utredningen att torplämningen Ramstorp (RAÄ 232) bör bli föremål för en arkeologisk förundersökning före en exploatering av området. För ytterligare tre lämningar, bestående av en husgrund (RAÄ 230), Sväms bytomt (RAÄ 231) och Bosgårdens gårdstomt (RAÄ 233) rekommenderas arkeologiska utredningar etapp 2. Även ett potentiellt grav- och boplatsläge bör utredas vidare.

Framsida

Ladda ner (PDF)

Rapport (2 MB) →
← Tillbaka till rapporter

← Tillbaka till Östergötlands Museum