Denna webbplats använder cookies för att fungera bättre. Genom att surfa vidare godkänner du dessa cookies. Mer detaljerad information om vilka cookies som används.

Stäng

Rapportnummer

2012:25

Projekttyper

Arkeologisk utredning etapp 1 och 2

Fastighets­beteckning

Åby 6:146
14:6
16:2
16:3 och 19:1

Socken/stad

Ödeshögs stad

Kommun

Ödeshög

Län

Östergötland

RAÄ-nummer

Ödeshög 13:1, 14:1 och 133

Projektansvarig

Erika Räf


Boplats och vattenhål i Backasand

Erika Räf

Östergötlands museum utförde under 2011 en arkeologisk utredning etapp 1 och 2 inom Backasandsområdet, Ödeshögs socken och kommun. Utredningen föranleddes av Ödeshögs kommuns detaljplaneläggning för industribebyggelse i området. Den resulterade i att fem delområden bedömdes kräva vidare arkeologiska insatser.

Två av de aktuella områdena, en boplatsyta och en yta med stenläggning och vattenhål, slutundersöktes av Östergötlands museum i november 2011. Majoriteten av lämningarna på boplatsytan härstammar från perioderna romersk järnålder – folkvandringstid. Stenläggningen och vattenhålen är också förhistoriska, möjligen kan de ha brukats samtidigt med boplatsen.

Makrofossilanalyserna från boplatsytan innehöll bland annat ett sensationellt tidigt fynd av linfrö, 14C-daterat till övergången mellan senneolitikum och bronsålder.

← Tillbaka till rapporter

← Tillbaka till Östergötlands Museum