Denna webbplats använder cookies för att fungera bättre. Genom att surfa vidare godkänner du dessa cookies. Mer detaljerad information om vilka cookies som används.

Stäng

Rapportnummer

2015:22

Projekttyper

Arkeologisk förundersökning

Fastighets­beteckning

Kv Ekollonet 1

Socken/stad

Linköpings stad

Kommun

Linköping

Län

Östergötland

RAÄ-nummer

Linköping 153:1

Projektansvarig

Emma Karlsson


Arkeologi i kv Ekollonet 1

Emma Karlsson

Östergötlands museum genomförde 2014-2015 en arkeologisk förundersökning inom fastigheten kv Ekollonet 1, Linköping stad, Östergötland. Inledningsvis utfördes en georadarundersökning över en 500 kvm stor yta. Undersökningen visade på flera presumtiva lämningar i form av husgrunder, diken och gropar.

Efter denna undersökning minskades förundersökningsytan till ett cirka 150 kvm stort område. Inom denna yta öppnades sökschakt upp och lämningar, i form av stenläggningar, husgrund, ugnsfundament och kulturlager, påträffades. Det stratigrafiskt äldsta kulturlagret utgjordes av en odlingshorisont. Ben insamlat i lagret har daterats till tidig medeltid. Fornlämning bedöms finnas inom i stort sett hela förundersökningsområdet.

Framsida

Ladda ner (PDF)

Rapport (13 MB) →
← Tillbaka till rapporter

← Tillbaka till Östergötlands Museum