Denna webbplats använder cookies för att fungera bättre. Genom att surfa vidare godkänner du dessa cookies. Mer detaljerad information om vilka cookies som används.

Stäng

Rapportnummer

2022:21

Projekttyper

Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning

Fastighets­beteckning

Gråbrödragatan och Vasavägen

Socken/stad

Linköpings stad

Kommun

Linköping

Län

Östergötland

RAÄ-nummer

L2011:4081

Projektansvarig

Helén Romedahl


Ett schakt i Gråbrödragatan och Vasavägen

Helén Romedahl

Under november och december månad utförde Östergötlands museum en arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning på Gråbrödragatan och Vasavägen, i anslutning till L2011:4081, Linköpings medeltida och historiska stadsområde, och inom Vasastaden 1:1.

Majoriteten av schaktsträckan bestod av moderna fyllnadsmassor med grus och sand. Inom en etapp om 13 m fanns dock bevarade kulturlager. Det rörde sig om sandiga och/eller siltiga lager med innehåll av kol och små tegelfragment. Två jordprover skickades i väg för innehållsanalys och ett djurben samlades in och skickades i väg för 14C-datering. Den makroskopiska analysen av jordinnehållet visade bl a att jordens struktur stämmer väl överens med strukturen för bearbetad odlingsjord.

Framsida

Ladda ner (PDF)

Rapport (2 MB) →
← Tillbaka till rapporter

← Tillbaka till Östergötlands Museum