Denna webbplats använder cookies för att fungera bättre. Genom att surfa vidare godkänner du dessa cookies. Mer detaljerad information om vilka cookies som används.

Stäng

Rapportnummer

2022:45

Projekttyper

Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning

Fastighets­beteckning

Lambohov 2:20
2:23
Smedstad 1:4
Stora Åby 16:1
Haddorp 3:1

Socken/stad

Slaka

Kommun

Linköping

Län

Östergötland

RAÄ-nummer

L2009:9336 m fl

Projektansvarig

Anders Olofsson


Schaktning för bredband i Lambohov, Smedstad m fl

Anders Olofsson

Östergötlands museum utförde i april 2020 en arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning inom fastigheterna Lambohov 2:20, 2:23, Smedstad 1:4, Stora Åby 16:1, Haddorp 3:1, Linköpings kommun, Östergötlands län. Den arkeologiska undersökningen i form av schaktningsövervakning föranleddes av schaktning för fiberkabel. Sträckan som var föremål för schaktningsövervakning uppgick totalt till ca 258 m, och var uppdelad på tre delsträckor. Vid Motet (Delsträcka 3, Lambohov 2:20) framkom en härd som 14C daterades till 749 - 408 f Kr, d v s yngre bronsålder-förromersk järnålder.

Framsida

Ladda ner (PDF)

Rapport (3 MB) →
← Tillbaka till rapporter

← Tillbaka till Östergötlands Museum