Denna webbplats använder cookies för att fungera bättre. Genom att surfa vidare godkänner du dessa cookies. Mer detaljerad information om vilka cookies som används.

Stäng

Rapportnummer

2023:47

Projekttyper

Arkeologisk förundersökning
Arkeologisk undersökning
Arkeologisk utredning

Fastighets­beteckning

Skänninge 3:2 och Tivolit 1

Socken/stad

Skänninge stad

Kommun

Mjölby

Län

Östergötland

RAÄ-nummer

L2010:594, L2021:5389 m fl

Projektansvarig

Emma Karlsson


Gravar på Galgiebergs lyckorna

Undersökningar vid Skänninge gamla avrättningsplats


Emma Karlsson

Östergötlands museum genomförde mellan 2020 och 2021 fyra arkeologiska undersökningar vid Skänninge gamla avrättningsplats. Vid undersökningarna framkom spår efter avrättningsplatsen i form av ett cirkelformat dike. En möjlighet är att diket är spår efter en anlagd hög/ kulle på vilken avrättningarna verkställts. I och runt denna undersöktes elva gravar. Gravarna var utspridda inom ett stort område.

Dateringarna visar att platsen används som begravningsplats för avrättade allt sedan tidig medeltid fram till mitten av 1600-talet. Det finns flera indikationer som pekar på att avrättnings- och begravningsplatsen kan ha bytt placering under denna tidsrymd. Inom området hittades också ett tiotal härdar samt en ugnsanläggning vilka daterats till äldre järnålder.

Framsida

Ladda ner (PDF)

Rapport (25 MB) →
← Tillbaka till rapporter

← Tillbaka till Östergötlands Museum