Denna webbplats använder cookies för att fungera bättre. Genom att surfa vidare godkänner du dessa cookies. Mer detaljerad information om vilka cookies som används.

Stäng

Rapportnummer

2022:50

Projekttyper

Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning

Fastighets­beteckning

Kv Folkskolan 30 och 35

Socken/stad

Vadstena stad

Kommun

Vadstena

Län

Östergötland

RAÄ-nummer

L2010:1734

Projektansvarig

Helén Romedahl


Fjärrvärme i kv Folkskolan 30 och 35

Helén Romedahl

Den 22 och 23 september 2022 genomförde Östergötlands museum en arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning inom kv Folkskolan 30 och 35, inom Vadstena medeltida och historiska stadsområde L2010:1734. Arbetet utfördes i samband med schaktning för fjärrvärme inom ovan rubricerade kvarter. Inom en del av schaktsträckan (Kv Folkskolan 35) syntes ett par skikt med sandig och homogen jord, tolkade som odlingsjord. Inom kv Folkskolan 30 framkom den orörda bottenleran på ett djup om ca 0,4 -0 ,5 m och ovan denna fanns endast recent matjord och grästorv. I tomtgränsen mot det angränsande kvarteret (Folkskolan 35) syntes relativt rikligt med rundade stenar som låg ”huller om buller”. Eventuellt kan det röra sig om en destruerad stenmur.

Framsida

Ladda ner (PDF)

Rapport (2 MB) →
← Tillbaka till rapporter

← Tillbaka till Östergötlands Museum