Denna webbplats använder cookies för att fungera bättre. Genom att surfa vidare godkänner du dessa cookies. Mer detaljerad information om vilka cookies som används.

Stäng

Rapportnummer

2022:37

Projekttyper

Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning

Fastighets­beteckning

Storgatan

Socken/stad

Linköpings stad

Kommun

Linköping

Län

Östergötland

RAÄ-nummer

L2011:4081

Projektansvarig

Helén Romedahl


Slukhål utanför Hamlet

Helén Romedahl

Den 12 april 2022 genomförde Östergötlands museum en arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning på Storgatan i Linköping. Arbetet föranleddes av att ett s k slukhål hade uppkommit i gatan. Schaktet var genombrutet av ett stort antal ledningar men längs en sträcka fanns välbevarade kulturlager. Från den äldsta lagerhorisonten, på ett djup om ca 1,2 m under dagens markyta, samlades ett djurben in för 14C-analys. Djurbenet fick en datering till 1323 - 1431 e Kr.

Framsida

Ladda ner (PDF)

Rapport (2 MB) →
← Tillbaka till rapporter

← Tillbaka till Östergötlands Museum